Projekty

PROJEKTY

Finansowane z Budżetu Państwa

  1

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Czytaj więcej

  2

Integracja cudzoziemców na rynku pracy w ramach Konkursu „Razem Możemy Więcej"

Czytaj więcej

  3

Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A wraz z filią typu ABCD

Czytaj więcej

  4

Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu C

Czytaj więcej

  5

Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie Klubu Samopomocy – „WIĘŹ”

Czytaj więcej

  6

Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie Klubu Samopomocy

Czytaj więcej

PROJEKTY

Projekty finansowane z środków UE

  1

Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej

Czytaj więcej

  2

Drzwi otwierane na zewnątrz

Czytaj więcej

  3

Projekt Centrum Usług Środowiskowych w Łodzi

Czytaj więcej

  4

„Wzrost potencjału i konkurencyjności usług w Zakładzie Aktywności Zawodowej "Dobry Start"”

Czytaj więcej

  5

Rozszerzenie wsparcia w Zakładach Aktywności Zawodowej Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

Czytaj więcej

  6

Innowacyjny Dom Pomocy Społecznej

PROJEKT ZAKOŃCZONY / Czytaj więcej

  7

Zakład Aktywności Zawodowej wraz z Mieszkaniami Chronionymi

PROJEKT ZAKOŃCZONY / Czytaj więcej

  8

Projekt Łódzka Opieka Środowiskowa

PROJEKT ZAKOŃCZONY / Czytaj więcej

  9

Mieszkalnictwo wspomagane

PROJEKT ZAKOŃCZONY / Czytaj więcej

10

3 edycja - Program START: STAż-Reintegracja-Terapia

PROJEKT ZAKOŃCZONY / Czytaj więcej

11

TRANSFER: innowacyjny program...

PROJEKT ZAKOŃCZONY / Czytaj więcej

12

Projekt Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia” – Stacja Zero

PROJEKT ZAKOŃCZONY / Czytaj więcej

13

Projekt Zakład Aktywności Zawodowej „Dobry start” – Zielona Pracownia

PROJEKT ZAKOŃCZONY / Czytaj więcej

14

Opiekuńcza Łódź Bis

PROJEKT ZAKOŃCZONY / Czytaj więcej

15

Zakład Aktywności Zawodowej „Dobry start” – Pracownia ceramiki i witraży

PROJEKT ZAKOŃCZONY / Czytaj więcej

16

Projekt Start: Staż - reintegracja - terapia.

PROJEKT ZAKOŃCZONY / Czytaj więcej

PROJEKTY

Projekty finansowane z Funduszy Celowych

  1

Środowiskowa aktywizacja osób chorujących psychicznie V

Czytaj więcej

  2

Nowa szansa V

Czytaj więcej

  3

WiP III: Wsparcie i Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej

  4

Inwestycja w ekologie

Czytaj więcej

  5

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy TPN (ZOL)

Czytaj więcej

  6

Od aktywności do samodzielności -
trzecia edycja

PROJEKT ZAKOŃCZONY / Czytaj więcej

  7

Wsparcie na Start: Aktywizacja Zawodowa 2023 r. / ПІДТРИМКА HA СТАРТ 2023

PROJEKT ZAKOŃCZONY / Czytaj więcej

  8

WSPARCIE NA START 2023 II połowa: kompleksowy program wspierania uchodźców z Ukrainy – osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich. / ПІДТРИМКА HA СТАРТ 2023

PROJEKT ZAKOŃCZONY / Czytaj więcej

  9

Wsparcie na start 2023 / ПІДТРИМКА HA СТАРТ 2023

PROJEKT ZAKOŃCZONY / Czytaj więcej

10

Nowa szansa IV

PROJEKT ZAKOŃCZONY / Czytaj więcej

11

Wsparcie na start / ПІДТРИМКА HA СТАРТ

PROJEKT ZAKOŃCZONY / Czytaj więcej

12

Środowiskowa Aktywizacja Osób Chorujących Psychicznie – IV

PROJEKT ZAKOŃCZONY / Czytaj więcej

13

WiP II : Wsparcie i promocja osób niepełnosprawnych

PROJEKT ZAKOŃCZONY / Czytaj więcej

PROJEKTY

finansowane z budżetu miasta Łodzi

  1

Diagnoza i rehabilitacja psychofizyczna osób starszych

Czytaj więcej

  2

Prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla 5 osób z niepełnosprawnością intelektualną w obszarze rewitalizacji

Czytaj więcej

  3

Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami

Czytaj więcej

PROJEKTY

finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego

  1

Zakład Aktywności Zawodowej "Zdrowa Kuchnia" Towarzystwa Przyjaciół Niepełnoprawnych

Czytaj więcej

  2

Zakład Aktywności Zawodowej "Dobry Start" Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

Czytaj więcej

  3

Usługi Poradnictwa Specjalistycznego

Czytaj więcej

Dziękujemy !