Przelewy24

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Od 30 lat wspieramy osoby chore oraz inne- zagrożone wykluczeniem społecznym. Zachęcamy Państwa do dobrowolnych wpłat na konto naszego stowarzyszenia, abyśmy mogli jeszcze skuteczniej pomagać potrzebującym. Jako organizacja zapewniamy kompleksową i wielokierunkową rehabilitację i readaptację społeczną ludziom dotkniętym chorobą psychiczną lub innymi dysfunkcjami. Otrzymane od Państwa pieniądze przeznaczymy na cele statutowe stowarzyszenia. W imieniu naszych podopiecznych i beneficjentów z góry dziękujemy  za okazane zrozumienie, wielkie serce i pomoc.