„Nie bogactwa czynią człowieka, ale dobre ich użycie”. Miguel de Cervantes