„Twoje życie staje się lepsze, tylko, gdy Ty stajesz się lepszym”. Brian Tracy