Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych – Łódź

Facebook-f Instagram Youtube
Darowizny

World Bipolar Day

Jest obchodzony każdorazowo 30 marca (data urodzin Vincenta van Gogha, którego pośmiertnie zdiagnozowano jako najprawdopodobniej cierpiącego na tą chorobę). Obchody zostały zainaugurowane w roku 2014 przez Azjatycką Sieć Zaburzeń Dwubiegunowych (Asian Network of Bipolar Disorder, ANBD), Międzynarodową Fundację  Zaburzeń Dwubiegunowych (International Bipolar  Foundation, IBPF) i Międzynarodowe Towarzystwo na rzecz Zaburzeń Dwubiegunowych (International Society for Bipolar Disorders, ISBD), które wspólnie wypracowały koncepcję Światowego Dnia Choroby  Dwubiegunowej. Misją Światowego Dnia Choroby Dwubiegunowej jest podniesienie poziomu świadomości dotyczącej choroby i wyeliminowanie związanego z nią społecznego napiętnowania. W Polsce był on pierwszy raz obchodzony w 2017 roku. Ze strony internetowej World Bipolar Day http://www.worldbipolarday.org/about-wbd.html, możemy się ponadto dowiedzieć, że:

„Zaburzenie afektywne dwubiegunowe jest chorobą psychiczną, która powoduje wielkie zmiany nastroju, energii, poziomu aktywności i zdolności do podejmowania wyzwań, jakie niesie ze sobą codzienne życie. Objawy tej choroby niosą poważne skutki i różnią się znacząco od „górek” i „dołków”, które każdy przeżywa od czasu do czasu. Dane epidemiologiczne wskazują, że na chorobę tą cierpi 1-2% populacji światowej (a wraz z łagodniejszymi formami tej choroby – do 5%). Zgodnie z ustaleniami  Światowej Organizacji Zdrowia choroba ta jest 6 w kolejności chorób będących przyczyną niepełnosprawności.”

„Zaburzenie afektywne dwubiegunowe jest chorobą psychiczną stanowiącą wyzwanie dla pacjentów, pracowników służby zdrowia, członków rodzin i społeczności lokalnych. Podczas gdy akceptacja dla  tego zaburzenia jako choroby podobnej do cukrzycy lub chorób serca w niektórych częściach świata wciąż wzrasta, to niestety zaburzeniu temu towarzyszy napiętnowanie, które jest przeszkodą dla leczenia i wciąż utrudnia wczesne diagnozowanie i efektywną terapię.”

„Aby rozwiązać globalny problem, potrzebujemy globalnych rozwiązań. Z pomocą  najlepszych na świecie ekspertów organizacje takie, jak ANBD, IBPF i ISBD wspierają wysiłki ku zbadaniu biologicznych przyczyn,  grób docelowych dla terapii lekowej, lepszych metod diagnostycznych, komponentu genetycznego w chorobie, strategii  dla lepszego życia z chorobą, a jest to dopiero początek. Współpraca pomiędzy badaczami a grupami wpływu wzrasta a Światowy Dzień Choroby Dwubiegunowej przyczynia się do sukcesu tej strategii.”

PPK: