Zarząd TPN-u

Prezes Zarządu

Agnieszka Niedźwiedzka
aniedzwiedzka@tpn.org.pl

Wiceprezes

prof. UMŁ dr hab.
Tadeusz Pietras,
specjalista psychiatra
tpietras@tpn.org.pl

Wiceprezes

Jarosław Wasiak
j.wasiak@tpn.org.pl

Sekretarz

Karolina Szewc
kszewc@tpn.org.pl

Skarbnik

Katarzyna Jezierska
kjezierska@tpn.org.pl

Główna Księgowa

Anna Michalska
amichalska@tpn.org.pl