Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych (ZOL TPN)

Czym jest

Zakład Opiekuńczo- Leczniczy (w skrócie ZOL)

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest placówką medyczną, w której zapewniamy całodobową opiekę dostosowaną do potrzeb przebywających tu osób. W chwili obecnej możemy zapewnić jednocześnie opiekę 70 osobom.

Dla kogo?

Jeśli  jesteś obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej, UE lub Ukrainy (posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego nie jest konieczne) oraz chorujesz na jedną z przewidzianych do leczenia dla tego typu placówki chorób, a dodatkowo:

 • stan Twojego zdrowia sprawia, że nie radzisz sobie w samodzielnym funkcjonowaniu,
 • inne dzienne formy opieki środowiskowej (możesz o nich poczytać na naszej stronie) są niewystarczające do zaspokojenia Twoich potrzeb,
 • widzisz  konieczność uzyskania całodobowej opieki medycznej lub przebywasz w szpitalu i czujesz, że nie jesteś na siłach, aby wrócić do domu, a wypis tuż, tuż

możesz ubiegać się o miejsce w naszej placówce.

Jeśli Twój stan zdrowia wymaga leczenia w szpitalu, wtedy na leczenie w naszym ZOL jest jeszcze za wcześnie. Przyjmujemy jedynie osoby, które nie wymagają hospitalizacji.

W naszym ZOL mogą leczyć się osoby cierpiące na następujące choroby:

 1. F00-F09
 2. F20-F29
 3. F30-F39
 4. F70-F79

To Ci się może przydać! 

Wszystkie znane człowiekowi choroby zebrane są w dokumencie pod nazwą „Międzynarodowa Klasyfikacja chorób” obecnie wersja 10, potocznie używa się skrótu od angielskiej nazwy tego dokumentu ICD-10. 

W swoich dokumentach medycznych oprócz nazwy powinieneś znaleźć kod swojej choroby, który zwyczajowo składa się z: wielkiej litery, następującej po niej dwucyfrowej liczby, kropki i następującej po niej cyfry. 

Poszukaj takiego kodu w swoich dokumentach. Powinien znajdować się w sąsiedztwie nazwy Twojej choroby. Przykładowo Schizofrenia paranoidalna ma kod F20.0.

Jeśli nie znajdziesz kodu: skontaktuj się ze swoim lekarzem, zajrzyj do wspomnianej wyżej klasyfikacji lub po prostu zadzwoń do nas, pomożemy Ci przyporządkować kod do Twojej jednostki chorobowej.

Czego możesz się spodziewać

decydując się na leczenie w ZOL

 • zrozumienia i akceptacji,
 • przyjaznej atmosfery,
 • zindywidualizowanego podejścia do Twojej osoby i Twojej sytuacji życiowej,
 • wspólnego opracowania planu działania dla poprawy Twojej sytuacji,
 • całodobowej opieki medycznej realizowanej przez pielęgniarki i opiekunki,
 • dostępu do lekarza psychiatry oraz lekarza internisty na terenie ZOL,
 • dostępu do specjalistów innych dziedzin oraz badań diagnostycznych w terminach określonych przez inne placówki medyczne działające na terenie Łodzi i miast satelit dla Łodzi,
 • zapewnienia leków oraz innych środków medycznych zgodnie z Twoimi aktualnymi potrzebami, po uprzednim zaordynowaniu ich przez lekarza,
 • całodziennego wyżywienia,
 • bogatego programu zajęć rehabilitacyjnych m.in.: grupowe zajęcia z psychologiem, terapię zajęciową, muzykoterapię, hipoterapię, zajęcia z doradcą zawodowym, zabiegów prowadzonych przez fizykoterapeutę, wyjścia do kina, teatru i wiele innych,
 • wsparcia ze strony pracownika socjalnego,

Decydując się na pobyt, zamieszkasz w jednym z dwóch budynków, w których działa ZOL, położonych na 3,5 hektarowej działce pełnej zieleni, w malowniczej okolicy, na skraju dużego kompleksu leśnego.

Odpłatność

Pobyt w ZOL jest odpłatny. Pobieramy opłaty tylko i wyłącznie za rzeczy niefinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zasady są jasne i klarowne, określone w regulaminie odpłatności.

Nie martw się jednak. Jeśli masz trudną sytuację: socjalną, finansową poinformuj nas o tym! Powiemy Ci co zrobić, aby wnioskować o odstąpienie od ogólnych zasad odpłatności. Naszym celem jest umożliwienie leczenia w naszym ZOL wszystkim osobom kwalifikującym się do leczenia, niezależnie od ich sytuacji finansowej.

Procedura przyjęcia

Należy zacząć od Tego, że Twój pobyt jest całkowicie dobrowolny. Nie realizujemy świadczeń medycznych dla osób, które nie chcą się u nas leczyć!

Złóż wymagane dokumenty osobiście lub pocztą na adres ZOL. Druki do pobrania są poniżej. Jeśli nie masz dostępu do drukarki, nie martw się. Umów się telefonicznie na spotkanie, w którymś z naszych ośrodków, do którego masz najbliżej (wszystkie adresy w kontaktach w górnym pasku strony), prosząc o pomoc w wydrukowaniu- pomożemy Ci w tym. Jeśli mieszkasz daleko zadzwoń, podaj adres, prześlemy dokumenty pocztą.

Twoje dokumenty oceni lekarz, może również poprosić o konsultację psychologa. W pierwszej kolejności ocenimy czy chorujesz na chorobę, którą możemy leczyć w ZOL. Już wiesz jakie są to choroby.

W psychiatrii jest tak, że dwie osoby cierpiące na tą samą chorobę mogą mieć całkowicie inne potrzeby w zakresie leczenia i rehabilitacji. Dlatego w następnej kolejności ocenimy czy nasz ZOL będzie w stanie w odpowiedni sposób zająć się Tobą, zapewniając odpowiednią opiekę i bezpieczeństwo.

Jeśli złożone dokumenty będą budziły wątpliwości i nie pozwolą na rzetelną ocenę, możesz zostać zaproszony/a na rozmowę z lekarzem.

Po zakwalifikowaniu do leczenia w ZOL, w zależności od dostępności wolnych miejsc, możesz zostać przyjęty/a od razu lub w przypadku braku miejsc wpisana/y do kolejki oczekujących.

Przyjęcie następuje po zapoznaniu się przez Ciebie ze wszystkimi regulaminami i zasadami pobytu. To ostatecznie Ty decydujesz czy chcesz zacząć leczenie w naszym ZOL.

W przypadku jakichkolwiek pytań: dzwoń / napisz mail, tradycyjny list, chętnie odpowiemy na wszystkie wątpliwości.

Kontakt

adres: Zakład Opiekuńczo Leczniczy TPN ul. Jedlinowa 42/44, 95-073 Jedlicze A
telefon:
 42 616 06 20 wew. 2020; 2010; 2012;
e-mail: zoljedlicze@tpn.org.pl
osoba do kontaktu: Agnieszka Sas-Chmielecka

Dokumenty

do pobrania

Poznaj nas

Zarządzanie jakością

Nad jakością świadczonych w ZOL usług medycznych czuwa system zarządzania jakością ISO 9001: 2015 

Jednostka Certyfikująca

Obowiązek

Informacyjny

Świadczenia medyczne realizowane w ZOL finansowane są z środków Narodowego Funduszu Zdrowia

Działalność ZOL jest dofinasowana z środków PFRON w części niefinansowanej przez NFZ, w ramach kolejnych edycji projektu pn. „Nowa Szansa” Zapoznaj się ze szczegółami projektu