Wsparcie na start

Dostępne wersje językowe / Language versions available

Jest to projekt, którego celem jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością oraz osobom im towarzyszącym, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Projekt jest realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi na ul. ks. Stanisława Staszica 1/3 na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Opis projektu

Projekt skierowany jest do grupy uchodźców z Ukrainy,  którzy zdecydują o czasowym przebywaniu w Łodzi w okresie realizacji zadania publicznego. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych dysponuje 10 miejscami w ośrodku znajdującym się przy ul. ks. St. Staszica 1/3 w Łodzi. Miejsca zlokalizowane są w 4 pokojach ze wspólną kuchnią i wspólnymi pomieszczeniami sanitarnymi, w budynku IV-kondygnacyjnym, na III piętrze. W budynku zniesione są bariery architektoniczne (podjazd dla wózków, winda), a pomieszczenia mieszkalne (pokoje, łazienka, kuchnia, pomieszczenie do prania i suszenia odzieży) dostosowane są również do ograniczeń osób z niepełnosprawnością ruchową. Pokoje wyposażone są w łóżka rehabilitacyjne, szafy, stoliki z krzesłami, odbiorniki tv. W kuchni jest płyta gazowa, lodówka, zmywarka, kuchenka mikrofalowa.Dla mieszkańców dostępna jest też pralka. Ośrodek jest w pełni wyposażony w drobny sprzęt codziennego użytku.
W ramach ww. lokalizacji na rzecz odbiorców projektu oddajemy również do użytku salę warsztatową/konferencyjną, pokój do spotkań/wsparcia indywidualnego, pomieszczenie do realizacji wsparcia w formie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji ruchowej/prozdrowotnej. Wszystkie wskazane pomieszczenia są w pełni wyposażone w potrzebne sprzęty i umeblowane.
Dla uczestników projektu „Wsparcie na start”, oprócz pomocy w postaci wyżywienia czy zapewnienia noclegu, realizowane są następujące działania:
– objęcie opieką psychologa,
– wsparcie psychoterapeuty,
– zapewnienie transportu dla osób niepełnosprawnych,
– pomoc asystentów ds. zabezpieczenia bytowego, animatora ds. rehabilitacji społecznej,
– pomoc pracownika socjalnego,
– zapewnienia nauki języka polskiego
– wsparcie tłumacza języka ukraińskiego/rosyjskiego oraz języka migowego

Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie lub uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu z Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi (ul. ks. Stanisława Staszica 1/3), nr tel. 42 616 06 20, adres e-mail: siedziba@tpn.org.pl bądź bezpośrednio z panem Jarosławem Soszyńskim –  jaroslaw.soszynski@tpn.org.pl.

Obowiązek informacyjny

Dofinansowano ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Nazwa zadania

Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Tytuł Projektu

,,WSPARCIE NA START: kompleksowy program wspierania uchodźców z Ukrainy – osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich.”

Realizacji projektu

Dofinansowanie – 265 764,00 zł
Całkowita wartość – 265 764,00 zł