Wsparcie na Start: Aktywizacja Zawodowa 2023 r.

Dostępne wersje językowe / Language versions available

Czym jest projekt

WSPARCIE NA START 2023 : AKTYWIZACJA ZAWODOWA 2023 r. ?

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Od pierwszych godzin napaści giną bezbronni cywile, a Rosjanie systematycznie atakują miasta i wsie. Zniszczenia są ogromne. Od 24 lutego 2022 roku, czyli dnia początku agresji Rosji, granicę polsko-ukraińską przekroczyło 9,69 mln uchodźców z Ukrainy, według informacji przekazanych przez Straż Graniczną (stan na 8 lutego 2023r.). Jak podaje Straż, to głównie kobiety i dzieci, natomiast granicę przekraczają także osoby niepełnosprawne, które wymagają specjalistycznej pomocy. Jest to projekt, którego celem jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością oraz osobom im towarzyszącym, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Uchodźcy z niepełnosprawnościami szukają pracy, ale często brakuje im doświadczenia ani umiejętności niezbędnych do znalezienia takiej w Polsce. Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), okres jego realizacji to: 01.07.2023 r. – 31.12.2023 r

Dla kogo?

Projekt dedykowany jest niepełnosprawnym uchodźcom z Ukrainy posiadającym ukraińskie orzeczenie o niepełnosprawności, będącymi jednocześnie osobami bezrobotnymi. Osoby zainteresowane wzięciem w udziału w projekcie muszą posiadać dokument potwierdzający przekroczenie granicy po 24 lutego 2022 r.

Odpłatność

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dla niepełnosprawnych uchodźców z Ukrainy.

Czego możesz się spodziewać?

Jeśli przystąpisz do projektu, uzyskasz pomoc w postaci:
• płatnych staży
• szkoleń
• wsparcia trenera pracy
• wsparcia tłumacza języka ukraińskiego/rosyjskiego
• objęcia opieką psychologa – pomoc w złagodzeniu psychologicznych skutków emigracji, a następnie zmotywowanie do znalezienia zatrudnienia
• wsparcia prawnika – analiza zagadnień i wyzwań wynikających z polskiego prawa pracy
• wyjazdu integracyjnego dla uczestników projektu
• pokrycia kosztów szkoleń BHP, badań lekarskich oraz strojów roboczych
• zapewnienie transportu dla osób niepełnosprawnych
• zapewnienia nauki języka polskiego
• wsparcia tłumacza języka ukraińskiego/rosyjskiego

Procedura rekrutacji

1. Pierwszym krokiem w procesie rekrutacji jest zgłoszenie się do nas. Możesz to uczynić telefonicznie, e-mailowo bądź bezpośrednio zgłaszając się do biura projektu (wszelkie dane znajdziesz w zakładce „Kontakt”).
2. W celu skorzystania z pomocy musisz posiadać następujące dokumenty: paszport – potwierdzający przekroczenie granicy po 24 lutego oraz ukraińskie orzeczenie o niepełnosprawności.
3. Na miejscu przeprowadzisz rozmowę ze specjalistą ds. rekrutacji, z którym następnie wspólnie wypełnisz ankietę rekrutacyjną.
4. Ostatnim stopniem jest informacja o zakwalifikowaniu się do projektu. Zakwalifikowanie do projektu wiążę się następnie z uzupełnieniem dalszej dokumentacji, w tym podpisaniu umowy o świadczenie pomocy w okresie trwania zadania.

Kontakt

adres: ul. Staszica 1/3 pok. 207, 91-746 Łódź,
telefon: (42) 616 06 20, 603 790 880
e-mail: jaroslaw.soszynski@tpn.org.pl,
osoba do kontaktu: Jarosław Soszyński

Obowiązek informacyjny

Dofinansowano ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Nazwa zadania

Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Tytuł Projektu

,,Wsparcie na Start: Aktywizacja Zawodowa 2023 r.”

Realizacji projektu

Dofinansowanie – 424 918,50 zł
Całkowita wartość – 424 918,50 zł