System wsparcia TPN

Walczymy

z wykluczeniem społecznym
osób chorujących psychicznie

Naszą dewizą jest kompleksowość i profesjonalizm
w działaniu. Rodzaj wsparcia zawsze dostosowujemy
do zmieniających się potrzeb osób
korzystających z pomocy.

Możesz skorzystać jednocześnie z jednej
lub wielu form pomocy
w zależności od Twoich
potrzeb, jedynym ograniczeniem są wymogi
prawne lub przeciwskazania zdrowotne.