Środowiskowa aktywizacja
osób chorujących psychicznie V

Czym jest projekt

Środowiskowa aktywizacja osób chorujących psychicznie V

Projekt jest formą wsparcia osób mieszkających w Całodobowym Centrum Opieki
Środowiskowej w Łodzi

Oferuje systematyczne, indywidualne działania rehabilitacyjne mające na
celu poprawę funkcjonowania mieszkańców

Wsparcie o którym mowa świadczone jest od 01.04.2022 r. do 31.03.2025r

Dla

kogo?

Prowadzone tutaj działania dedykowane są: osobom niepełnosprawnych i chorujących psychicznie. Rekrutacja uczestników projektu trwa przez cały okres realizacji projektu.

Czego możesz się spodziewać

decydując się na udział w projekcie?

 • ciepła i akceptacji,
 • obniżenia lęku i napięć psychicznych,
 • zindywidualizowanego podejścia do Twojej osoby i Twojej sytuacji życiowej,
 • wspólnego opracowania planu działania dla poprawy Twojej sytuacji,
 • wsparcia terapeutycznego ze strony: psychologa, pracownika socjalnego i innych terapeutów różnych dziedzin
 • wsparcia Twoich działań w załatwieniu różnych spraw związanych z Twoim życiem osobistym, a wymagających kontaktowania się z różnymi urzędami czy innymi instytucjami,
 • nauki samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego po to abyś potrafił/a sobie radzić samodzielnie w przyszłości,
 • nauki radzenia sobie z własnymi ograniczeniami w różnych dziedzinach życia, które utrudniają Ci samodzielne funkcjonowanie
 

Formy wsparcia w ramach realizowanego projektu:

 

 • Indywidualne wsparcie psychologiczne
 • Trening pedagogiczny
 • Trening higieniczno-porządkowy
 • Indywidualny trening umiejętności społecznych
 • Trening kulinarny
 • Trening umiejętności dnia codziennego
 • Zabezpieczenie terapeutyczne w godzinach nocnych

Decydując się na udział w projekcie, musisz pamiętać, że celem naszym jest towarzyszenie Ci w drodze do odzyskania umiejętności oraz stworzenie warunków, które pozwolą Ci na powrót do samodzielnego życia.
Z tego powodu pewnym jest, że nie będziemy Ciebie wyręczać, a raczej motywować do podejmowania własnej aktywności, oczywiście zależnie od Twoich możliwości w danym momencie.

Procedura

Przyjęcia

Jeśli jesteś zainteresowany/a skorzystaniem ze wsparcia, skontaktuj się z nami, opowiemy, jak zostać mieszkańcem Całodobowego Centrum Opieki Środowiskowej w Łodzi i skorzystać z projektu.

Kontakt

tel: (42) 616 06 20 wew.1204
adres: ul. Krawiecka 10abc, 91-836 Łódź
koordynator projektu – Kamila Niedźwiedzka

Obowiązek informacyjny

Dofinansowano ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nazwa zadania
Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
Tytuł Projektu
„ŚRODOWISKOWA AKTYWIZACJA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE – V”
I rok realizacji projektu

Dofinansowanie – 1 101 944,94 zł
Całkowita wartość – 1 171 944,94 zł

II rok realizacji projektu

Dofinansowanie – 1 295 013,99 zł
Całkowita wartość – 1 372 863,99 zł

III rok realizacji projektu

Dofinansowanie – 1 424 534,87 zł
Całkowita wartość – 1 515 084,87 zł