Środowiskowa Aktywizacja Osób
Chorujących Psychicznie – IV

Jest to projekt skierowany do osób korzystających ze wsparcia Mieszkań Chronionych Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi i realizowany jest w terminie od 01.04.2019 r. do 31.03.2022r

Celem projektu jest prowadzenie systematycznych i zróżnicowanych działań rehabilitacyjnych oraz wsparcia środowiskowego dla osób niepełnosprawnych psychicznie, mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.

Opis projektu

Projekt zakłada ciągłą rehabilitację i integrację 35 osób niepełnosprawnych psychicznie, funkcjonujących na zróżnicowanym poziomie samodzielności. Wszystkie zaplanowane w projekcie formy wsparcia służą wspieraniu osób chorujących psychicznie – głównie cierpiących na schizofrenię, prowadzą do wzrostu ich aktywności i zwiększenia samodzielności życiowej. Wsparcie prowadzone będzie codziennie w postaci treningu kulinarnego, treningu higieniczno-porządkowego, treningu umiejętności społecznych, treningu umiejętności dnia codziennego, treningu pedagogicznego oraz indywidualnego wsparcia ze strony psychologa. Zapewnione będzie również wsparcie w postaci zabezpieczenia terapeutycznego w godzinach nocnych. Zaplanowane w projekcie oddziaływania mają wzmocnić grupę uczestników przy jednoczesnym zbudowaniu perspektywy życiowej podopiecznych Mieszkań Chronionych, co do ich przyszłego samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Spodziewane oddziaływanie projektu

 • obniżenie poziomu lęku i napięć psychicznych
 • wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania społecznego
 • wzrost umiejętności związanych z samodzielnym życiem
 • wzrost umiejętności w obszarze utrzymania higieny własnej i otoczenia
 • wzrost umiejętności praktycznych dnia codziennego
 • wzrost pożądanych postaw i nawyków
 • wzrost umiejętności samodzielnego przygotowywania posiłków
 • zwiększenie wiedzy w zakresie zdrowych nawyków żywieniowych
 • wzrost poczucia bezpieczeństwa
 • wzrost aktywności oraz interaktywności z otoczeniem
 • wzrost poczucia własnej wartości i swobody w relacjach społecznych

Jeśli chcesz wziąć udział w w/w działaniach lub uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu z Mieszkaniami Chronionymi przy ul. Krawieckiej 10 abc i koordynatorem projektu Kamilą Niedźwiedzką tel. 42 616 06 20 wew. 1203.

Obowiązek informacyjny

Dofinansowano ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nazwa zadania

Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Tytuł Projektu

„Środowiskowa aktywizacja osób chorujących psychicznie IV”

I rok realizacji projektu

Dofinansowanie – 467 154,00zł
Całkowita wartość – 495 520,20zł

II rok realizacji projektu

Dofinansowanie – 557 600,00zł
Całkowita wartość – 589 118,00zł

III rok realizacji projektu

Dofinansowanie – 597 699,00zł 
Całkowita wartość – 629 157,00zł