Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych – Łódź

Facebook-f Instagram Youtube
Darowizny

Zapytanie ofertowe modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej

Jedlicze A, dnia 01.04.2024 roku Zapytanie ofertowe  W związku z realizacją projektu : „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej”, który jest realizowany w wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025, finansowanego ze środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy (dalej: Projekt), zwracamy się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie Modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej. I. ZAMAWIAJĄCY: Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia”  91-836 Łódź, ul. Krawiecka […]

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług szkoleniowych w projekcie „WiP: Wsparcie i Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Trzecia edycja”

Rozstrzygnięcie Szanowni Państwo, w poniżej załączonym pliku, przedstawiamy wyniki postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia na usługi szkoleniowe świadczone na rzecz uczestników projektu : „WiP: Wsparcie i Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Trzecia edycja” dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   Łódź, dnia 21 lipca 2023 roku W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pt. „WiP: Wsparcie i Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Trzecia edycja”, […]

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług szkoleniowych w projekcie „WiP: Wsparcie i Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Trzecia edycja”

Rozstrzygnięcie Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na usługę szkoleniową „kurs na operatora koparki (kl.3)” zostało unieważnione. Przyczyną unieważnienia jest źle opisany przedmiot zamówienia. W najbliższym czasie, na stronie Towarzystwa ukaże się nowe, poprawione ogłoszenie.   Łódź, dnia 6 czerwca 2023 roku W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pt. „WiP: Wsparcie i Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Trzecia edycja”, dla którego Zamawiający otrzymał […]

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług szkoleniowych w projekcie „WiP: Wsparcie i Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Trzecia edycja”

  Rozstrzygnięcie Szanowni Państwo, w poniżej załączonym pliku, przedstawiamy wyniki postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia na usługi szkoleniowe świadczone na rzecz uczestników projektu : „WiP: Wsparcie i Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Trzecia edycja” dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Łódź, dnia 15 maja 2023 roku W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pt. „WiP: Wsparcie i Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Trzecia edycja”, […]