Rada Doradcza

W każdej działalności, zwłaszcza tej skierowanej na pomoc drugiemu człowiekowi, niezwykle ważnym jest wsłuchiwanie się w głos tych, którym staramy się podać rękę w potrzebie. Od lat staramy się realizować nasze założenia, organizując struktury samorządowe w działających pod auspicjami Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych placówkach.

Z tego też powodu, Walne Zebrania Członków zobowiązało Zarząd do opracowania zasad działania, a następnie powołania Rady Doradczej, w skład której będą wchodzić przedstawiciele osób korzystających ze wsparcia stowarzyszenia.

Istotą powołania tego ciała jest stworzenie warunków do dialogu pomiędzy organizatorami a korzystającymi ze wsparcia, mającego prowadzić do optymalizacji działań stowarzyszenia celem jak najlepszego dostosowania do potrzeb odbiorców wsparcia.

Aktualnie pracujemy nad regulaminem Rady określającym zasady jej działania oraz kompetencje.