PRZELEWY

BANKOWY

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

ul. ks. Stanisława Staszica 1/3 91-746 Łódź

tel./fax. 42 616 06 20

ul. ks. Stanisława Staszica 1/3 91-746 Łódź

e-mail: siedziba@tpn.org.pl

NIP: 725-10-51-731

Regon: 470606715

KRS: 0000138499

bank

Santander Bank Polska S.A.

nr konta:

86 1090 2705 0000 0006 7200 0141

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Od 30 lat wspieramy osoby chore oraz inne- zagrożone wykluczeniem społecznym. Zachęcamy Państwa do dobrowolnych wpłat na konto naszego stowarzyszenia, abyśmy mogli jeszcze skuteczniej pomagać potrzebującym. Jako organizacja zapewniamy kompleksową i wielokierunkową rehabilitację i readaptację społeczną ludziom dotkniętym chorobą psychiczną lub innymi dysfunkcjami. Otrzymane od Państwa pieniądze przeznaczymy na cele statutowe stowarzyszenia. W imieniu naszych podopiecznych i beneficjentów z góry dziękujemy  za okazane zrozumienie, wielkie serce i pomoc.