Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A wraz z filią typu ABCD

Poznaj działania realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy „Sami Swoi” i jego filii „Dom Wielkich Serc”, które są realizowane dzięki finansowaniu z Budżetu Państwa”

Obowiązek informacyjny

Dofinansowano ze środków

Budżetu Państwa

Rodzaj zadania publicznego:

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Nazwa zadania publicznego:

Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A wraz z filią typu ABCD

Wartość całkowita:

2  103 000 zł

Wartość dofinansowania:

2  103 000 zł