Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych – Łódź

Facebook-f Instagram Youtube
Darowizny

Diagnoza i rehabilitacja psychofizyczna osób starszych

Diagnoza i rehabilitacja psychofizyczna osób starszych Dla kogo? Zadanie „Diagnoza i rehabilitacja psychofizyczna osób starszych” dedykowane jest osobom po 50 roku życia. Grupą docelową zadania jest 10 osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie Miasta Łodzi, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z przyczyny niepełnosprawności. Kryterium premiującym będą: znaczny stopień niepełnosprawności, niepełnosprawność wynikająca z choroby/zaburzenia psychicznego, niepełnosprawność sprzężona, wiek powyżej 70 lat. Występujące u osób 50+ […]

Mieszkania wspomagane Gdańska

Mieszkanie wspomagane Gdańska 8 Czym jest Mieszkanie wspomagane(w skrócie MW) Mieszkanie wspomagane prowadzone przez TPN jest formą całodobowego wsparcia środowiskowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zamieszkujących teren miasta Łodzi. Dla kogo? do naszego mieszkania zapraszamy osoby pełnoletnie, z udokumentowaną niepełnosprawnością intelektualną, aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności  lub o niezdolności do pracy, osoby, które są mieszkańcami Łodzi, bez ograniczeń ruchowych (lokal znajduje się na 3 piętrze, w budynku nie ma windy), […]

Całodobowe Centrum Opieki Środowiskowej

Całodobowe Centrum Opieki Środowiskowej w Łodzi Czym jest Centrum? Całodobowe Centrum Opieki Środowiskowej jest rozproszoną lokalizacyjnie formą wsparcia i rehabilitacji. Centrum działa poprzez prowadzenie mieszkań wspomaganych w różnych lokalizacjach, na terenie miasta Łodzi. Każde z mieszkań funkcjonuje nieco inaczej. Sposób organizacji wsparcia dostosowany jest do potrzeb osób zamieszkujących poszczególne mieszkania.  Działania w nim podejmowane przeznaczone są dla osób, które nie radzą sobie w samodzielnym funkcjonowaniu, a inne […]