Kontakt

Siedziba

Towarzystwa Przyjaciół
Niepełnosprawnych

adres: ul. ks. Stanisława Staszica 1/3 91-746 Łódź
telefon / fax: 42 616 06 20
e-mail: siedziba@tpn.org.pl
NIP: 725-10-51-731
Regon: 470606715
Numer konta bankowego:
Santander Bank Polska S.A. 86 1090 2705 0000 0006 7200 0141