OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY "ZACISZE"

Czym jest Centrum Zdrowia Psychicznego(CZP)? Zgodnie z zapisami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego to miejsce, w którym zorganizowane są zróznicowane formy pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Takie miejsce stworzyliśmy na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno- Wypoczynkowego „Zacisze”. Na 3,5 hektarowej działce powstały: zakład opiekuńczo- leczniczy i hostel, mieszkania chronione, zakład aktywności zawodowej, poradnia zdrowia psychicznego, stajnia w której prowadzona jest hipoterapia. Wszystkie te placówki powstały w jednym celu, po to aby wspierać proces powrotu do zdrowia osób znajdujących się w kryzysie psychicznym. Poniżej Znajdziesz opis struktur udzielających całodobowej opieki, w części dotyczącej aktywizacji zawodowej możesz przeczytać o zakładzie aktywności zawodowej oraz firmie społecznej „KŁOS”