Ośrodek Interwencji Kryzysowej

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
realizowany w ramach projektu TRANSFER
„Sercem każdego kryzysu jest jakaś zmiana”. (R. Persaud)

Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela bezpłatnego wsparcia dla osób ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej z powodu przemocy, utraty bliskiej osoby, kłopotów i konfliktów rodzinnych czy innych traumatycznych przeżyć. Zadaniem zespołu terapeutycznego jest pomoc w zwalczaniu bolesnych konsekwencji negatywnych wydarzeń.
Interwencja stacjonarna:
osobom ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną zapewniamy wsparcie stacjonarne na terenie Ośrodka, włącznie z możliwością pobytu do 72 godzin. W tym czasie interwent ustala z osobą plan mający na celu wyjście z kryzysu. W indywidualnych przypadkach istnieje ewentualność przedłużenia pobytu. zespołu terapeutycznego jest pomoc w zwalczaniu bolesnych konsekwencji negatywnych wydarzeń.
Możesz być przyjęty do OIK jeżeli:
  • Przebywasz w sytuacji kryzysowej,

  • ukończyłeś 18 rok życia,

  • zdiagnozowano u Ciebie chorobę psychiczną,

  • nie stwierdzono w Twoim przypadku wskazań do ponowienia leczenia szpitalnego,

  • zamieszkujesz w powiatach: miejskim łódzkim, zgierskim, mieście Łodzi, Zgierzu.

Nie możemy przyjąć osób:
  • pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych,

  • wymagających natychmiastowej hospitalizacji,

  • w ostrych stanach psychotycznych i głębokiej depresji,

  • pozostających pod opieką osób przeżywających kryzys (np.dzieci)

Interwencja wyjazdowa:

prowadzimy również interwencje wyjazdowe, skierowane do osób ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną, przeżywających kryzys, z trudnościami w osobistym dotarciu do Ośrodka. Oferujemy ponadto interwencję telefoniczną i za pomocą e-maila.

KONTAKT: Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Osoby chętne do skorzystania z bezpłatnego wsparcia OIK, muszą spełnić powyższe kryteria i wyrazić pisemną zgodę na udział w projekcie TRANSFER podczas procesu kwalifikacji.

telefon: 42 616 06 20 wew.108 lub 534 555 255
email: oik@tpn.org.pl
adres: ul. ks. Stanisława Staszica 1/3  91-746 Łódź