Od aktywności do samodzielności.
Trzecia edycja

Okres realizacji projektu: projekt Od aktywności do samodzielności: program kompleksowej rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Trzecia edycja realizowany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w okresie 01.04.2021 – 31.03.2024

Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności 70 osób niepełnosprawnych – mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, poprzez poprawę ich funkcjonowania psychofizycznego w wyniku realizacji programu kompleksowej rehabilitacji oraz wsparcia psychologicznego i prawnego.

Opis projektu

Projekt jest realizowany na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu, mieszczącego się przy ul. Chełmskiej 16/18, którego administratorem jest Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych.

Uczestnikami projektu są osoby niepełnosprawne – mieszkańcy DPS.  Aby wziąć udział w projekcie należy być mieszkańcem DPS w Zgierzu i posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Rekrutacja do projektu następuje w porozumieniu z mieszkańcem, po wspólnym dopełnieniu formalności. Proponowana oferta rehabilitacyjna jest dostosowana do potrzeb odbiorców, co jest określone w ich Indywidualnym Planie Działania, zdefiniowanym w porozumieniu i przy akceptacji beneficjenta.

Mieszkańcy DPS, w ramach programu oferowanego w niniejszym projekcie, mają możliwość korzystania z warsztatów i indywidualnego wsparcia z zakresu rozwijania umiejętności poznawczych i społecznych, prowadzonych przez psychologabogatej oferty rehabilitacji społecznej, zajęć komputerowych, poradnictwa prawnego, wyjazdowych zajęć integracyjno-turystycznych oraz szerokiego zakresu terapii ruchem, prowadzonej przez wykwalifikowanego terapeutę.

Zajęcia stacjonarne odbywają się od poniedziałku do soboty, zgodnie z przyjętym tygodniowym harmonogramem.

Działania realizowane w ramach projektu mają funkcję uzupełniającą i wspierającą proces dotychczasowej rehabilitacji, w skojarzeniu z terapią prowadzoną stale w placówce. Komplementarność oferowanych form rehabilitacji ma doprowadzić do powstania efektu synergii, co w oczywisty sposób przyczyni się do wzrostu skuteczności podjętych działań rehabilitacyjnych, mających doprowadzić do usamodzielnienia mieszkańców lub co najmniej poprawy ich umiejętności samoobsługi oraz wchodzenia w satysfakcjonujące relacje z otoczeniem.

Plik

do pobrania

Obowiązek informacyjny

Dofinansowano ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nazwa zadania

Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych

Tytuł Projektu

„Od aktywności do samodzielności: program kompleksowej rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Trzecia edycja.”

I rok realizacji projektu

Dofinansowanie – 365 127,44 zł
Całkowita wartość – 384 477,44 zł

II rok realizacji projektu

Dofinansowanie – 405 470,15 zł
Całkowita wartość – 425 570,15 zł

III rok realizacji projektu

Dofinansowanie – 443 275,46 zł
Całkowita wartość – 466 704,00 zł