Projekt Modernizacja sieci
wodno-kanalizacyjnej.

Opis

Projekt pt.: „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej” realizowany jest przez Zakład Aktywności Zawodowa Zdrowa Kuchnia w okresie 03.10.2023r.- 30.09.2024r. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Unii Europejskiej w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025.

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej, z której na co dzień korzysta Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia”.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia efektywności działalności ZAZu oraz zapewni bezpieczeństwo klientom i pracownikom w zakresie korzystania z wody. W ramach działań planowana jest digitalizacja sieci, co umożliwi zniwelowanie do minimum zagrożeń związanych np. z nieszczelnością kanalizacji. Zaplanowano utworzenie punktów z woda pitną, które zapewnią dostęp do uzdatnionej wody pitnej dla wszystkich użytkowników ZAZu.

Wartością dodana zaplanowaną w projekcie jest szkolenie dla pracowników pn. „Ocean szans” podnoszące świadomość ekologiczną.

Pliki

do pobrania

Obowiązek informacyjny

Zakład Aktywności Zawodowej "Zdrowa Kuchnia" Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych realizuje przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej” .
Dofinansowanie z UE:

170.000 ZŁ