Kontakt

Siedziba

Towarzystwa Przyjaciół
Niepełnosprawnych

adres: ul. ks. Stanisława Staszica 1/3 91-746 Łódź
telefon / fax: 42 616 06 20
e-mail: siedziba@tpn.org.pl
NIP: 725-10-51-731
Regon: 470606715
Numer konta bankowego:
Santander Bank Polska S.A. 86 1090 2705 0000 0006 7200 0141

Dzienne ośrodki wsparcia:

adres: ul. Pabianicka 132 91-836 Łódź
telefon / fax: 42 656 37 47
e-mail: sds@tpn.org.pl / ks@tpn.org.pl

adres: ks. Stanisława Staszica 1/3
91-746 Łódź
telefon / fax: 42 616 06 20
e-mail: sds_filia@tpn.org.pl

adres: ul. Wyszyńskiego 44, 94-047 Łódź
telefon / fax: 42 616 06 20
e-mail: sds_drzewozycia@tpn.org.pl

Całodobowe Ośrodki wsparcia TPN:

adres: Mieszkania Chronione Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 22 91-824 Łódź
telefon / fax:  42 655 14 07
e-mail: przyjecia.mlodz@tpn.org.pl

adres: Mieszkania Chronione Gdańska, ul. Gdańskiej 8 90-519 Łódź
telefon / fax: 
e-mail: aowczarek@tpn.org.pl

adres: Jedlicze A ul. Jedlinowa 42/44 95-073 Grotniki
telefon / fax: 42 616 06 20
e-mail: orw@tpn.org.pl

adres: ul. Chełmska 18 95-100 Zgierz
telefon / fax:  42 719 07 27
e-mail: sekretariat@dpszgierz.pl

Wsparcie w domu:

adres: ks. Stanisława Staszica 1/3 91-746 Łódź
telefon / fax: 42 616 06 20
e-mail: kscislewska@tpn.org.pl 

Aktywizacja zawodowa:

adres: ul. Wrześnieńska 64, 91-045 Łódź
telefon / fax: 42 616 06 20
e-mail: dobrystart@tpn.org.pl 

adres: ul. Jedlinowa 42/44 Jedlicze A, 95-073 Grotniki
telefon / fax: 42 616 06 20
e-mail: zdrowakuchnia@tpn.org

Hipoterapia:

adres: ul. Jedlinowa 42/44 Jedlicze A, 95-073 Grotniki
telefon / fax: 42 616 06 20
e-mail: stajnia@tpn.org.pl

Wyślij nam wiadomość