„Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania”. Walt Disney