„Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze podzadania”. Henry Ford