„Sukces jest sumą małych wysiłków, powtarzanych dzień po dniu”. Robert Collier