„Każdy pragnie zostać docenionym. Tak więc – jeśli doceniasz kogoś – nie trzymaj tego w tajemnicy”. Mary Kay Ash