„Jak się nie cieszyć zielenią, która wiosną jest najpiękniejsza. Kwiaty barwami się mienią, ciepłota jest coraz większa”. Janusz Kiciński