„Nauczyłam się, że droga postępu nie jest ani szybka, ani łatwa”. Maria Skłodowska-Curie