„Najlepszy sposób osiągnięcia szczęścia – to rozsiewanie go wokół siebie”. Robert Baden-Powell