„Pomyśl, że wszystko Ci się uda albowiem wierzysz w cuda”. Janina Nagrodska