„Dobro dobrem się odwdzięcza i tym co piękne się wypełnia”. Mariusz Leśko i Grażyna Włodarczyk