„Człowiek osiąga szczęście, jeśli potrafi z radością – przyjemnością przeżyć każdy dzień”. Epikur