„Każdy dzień niesie ze sobą nowe dary”. Marek Aurelisz