„Patrz do przodu, bo żyjesz przyszłością”. Sławomir Gała