„Bogaty jest taki człowiek, dla którego świat jest nieustannym odkrywaniem”.