„Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli”. Marek Aureliusz