„Człowiek, który w nic nie wierzy, boi się wszystkiego”. George Bernard Shaw