„Umiej być przyjacielem, znajdziesz przyjaciela”. Ignacy Krasicki