„Działanie jest podstawowym kluczem każdego sukcesu”. Pablo Picasso