„Kiedy napotykasz przeszkody, nie zmieniaj swoich celów