„Kiedy napotykasz przeszkody, nie zmieniaj swoich celów; zmień swoje działania.”. Konfucjusz