Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych – Łódź

Facebook-f Instagram Youtube
Darowizny

Usługi Poradnictwa Specjalistycznego

Usługi poradnictwa specjalistycznego Dla kogo? Zadanie „Usługi Poradnictwa Specjalistycznego” dedykowane jest 20 osobom z niepełnosprawnościami. Grupą docelową są osoby zamieszkujące na terenie województwa łódzkiego, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym z przyczyny niepełnosprawności. Kryterium premiującym będą znaczny stopień niepełnosprawności, niepełnosprawność wynikająca z choroby/zaburzenia psychicznego, niepełnosprawność sprzężona oraz zamieszkanie na terenach wiejskich województwa łódzkiego. Odpłatność Udział w zadaniu jest dla każdego uczestnika bezpłatny. Czego możesz się […]

Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia” Towarzystwa Przyjaciół Niepełnoprawnych

Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia” TPN Kim możesz zostać? Możemy zaproponować Ci pracę, umożliwiającą rozwój zawodowy na stanowiskach: pomoc kuchni / kelner – na tym stanowisku nabędziesz umiejętności między innymi w zakresie: obróbki warzyw i mięs, obsługi urządzeń kuchennych, przygotowywania posiłków / wydawania dań, kontaktu z klientem w sali jadalnej, obsługi cateringowej; pomoc magazyniera – pracując na tym stanowisku nabędziesz umiejętności w zakresie: obsługi […]

Zakład Aktywności Zawodowej „Dobry Start” Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

Zakład Aktywności Zawodowej „Dobry Start” TPN Czym jest Zakład Aktywności Zawodowej „ Dobry Start” Zakład Aktywności Zawodowej „ Dobry Start”, jest miejscem, w którym możesz aktywizować się zawodowo, zdobyć branżowe doświadczenie, podszkolić umiejętności społeczne, określić swój potencjał i zdobyć kompetencje potrzebne do poszukiwania i utrzymania pracy na wolnym rynku. Oferujemy możliwość zatrudnienia w siedmiu pracowniach pod okiem wykwalifikowanych instruktorów: pracowni malarskiej (wykonuje reprodukcje […]