Pliki do pobrania

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

do Zakładów Aktywności Zawodowej

Dobry Start

1

Ankieta

Zdrowia Kuchnia

1

Ankieta

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

do Środowiskowych Domów Samopomocy (ŚDS) oraz Klubu Samopomocy (KS) "Więź", prowadzonych przez TPN .

ŚDS "Sami Swoi"

1

Zaświadczenie
od lekarza

2

Zaświadczenie
od lekarza psychiatry

3

Zaświadczenie
od lekarza internisty

Pobierz wszystko

ŚDS "Drzewo Życia "

1

Zaświadczenie
od lekarza psychiatry lub neurologa

2

Zaświadczenie
o zaburzeniach otępienia

3

Zaświadczenie
od lekarza

Pobierz wszystko

ŚDS "Dom Wielkich Serc"

1

Wniosek MOPS
kierujący

2

Zaświadczenie
od lekarza psychiatry lub neurologa

3

Zaświadczenie
od lekarza rodzinnego

4

Zaświadczenie
do dziennych ośrodków wsparcia

5

Ocena deficytów
i zasobów

Pobierz wszystko

KS "Więź"

1

Zaświadczenie
od lekarza

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Dokumenty rekrutacyjne do Mieszkań Chronionych

Pozostałe mieszkania chronione

1

Wniosek kandydata

2

Zaświadczenie
od lekarza

3

Informacja dodatkowa
dla kandydata

Pobierz wszystko

Mieszkanie chronione Gdańska

1

Zaświadczenie
od lekarza

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Dokumenty rekrutacyjne do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego

1

Wniosek kandydata

2

Skierowanie do ZOL

3

Zaświadczenie
od lekarza

4

Wywiad pielęgniarski

Pobierz wszystko

Żyjemy, żeby pomagać