Diagnoza i rehabilitacja psychofizyczna osób starszych

Dla

kogo?

Zadanie „Diagnoza i rehabilitacja psychofizyczna osób starszych” dedykowane jest osobom po 50 roku życia. Grupą docelową zadania jest 10 osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie Miasta Łodzi, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z przyczyny niepełnosprawności. Kryterium premiującym będą: znaczny stopień niepełnosprawności, niepełnosprawność wynikająca z choroby/zaburzenia psychicznego, niepełnosprawność sprzężona, wiek powyżej 70 lat. Występujące u osób 50+ zaburzenia poznawcze często są bagatelizowane, ponieważ uważa się je za naturalne objawy starzenia się. Z tego powodu wielu pacjentów nie zgłasza się do lekarza, co znacznie utrudnia określenie częstości występowania tych zaburzeń. Uważa się jednak, że występują one u 15-30% osób po 60. roku życia. U 20-50% pacjentów wykazujących objawy łagodnych zaburzeń poznawczych rozwinie się zespół otępienny – nastąpi to zazwyczaj w ciągu 5-7 lat.

Odpłatność

Udział w zadaniu jest dla każdego uczestnika bezpłatny.

Czego możesz się spodziewać

decydując się na udział w projekcie?

W ramach pomocy w okresie 1 września 2023 r. – 31 października 2023 r. zrealizowane zostanie wsparcie w postaci:

  1. Badania przesiewowego funkcji poznawczych uczestnika i oceny, czy ten doświadcza deficytów poznawczych,
  2. Zindywidualizowanego opracowania form wsparcia w postaci ćwiczeń funkcji poznawczych,
  3. Konsultacji fizjoterapeutycznej, celem opracowania zestawu ćwiczeń ruchowych do samodzielnego wykonywania.

Zadanie przewiduje diagnostykę przeprowadzoną za pomocą testów przesiewowych: MoCa (Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych), ACE-III i MMSE (Mini–Mental State Examination). Spotkanie diagnostyczne przewidziane jest w wymiarze 2 godzin dla każdego z uczestników zadania. Jeśli badanie diagnostyczne potwierdzi, że uczestnik doświadcza zaburzeń funkcji poznawczych, objęty zostanie wsparciem w postaci ćwiczeń funkcji poznawczych oraz motywowaniem do dalszej diagnostyki – przeprowadzonej przez lekarza psychiatrę. Każdy z uczestników skorzystać będzie mógł również z godzinnej pomocy ze strony fizjoterapeuty, który opracuje dla każdego uczestnika zestaw ćwiczeń do samodzielnego wykonywania.

Ćwiczenia funkcji poznawczych odbywać się będą na wielu płaszczyznach, nie będzie to wyłącznie forma ćwiczeń zeszytowych, lecz także środowiskowych (dojdzie tym samym do dodatkowego wspomagania aktywności fizycznej –  pozwala ona na zwiększanie objętości tkanki mózgowej, również w rejonie hipokampa, czyli struktury mózgowia odpowiedzialnej za przechowywanie wspomnień), np. podczas spacerów, wykorzystujących techniki oparte na relaksacji, redukującej napięcia psychofizyczne. Przewidziana pomoc to 4 godziny dla każdego z uczestników zadania. Głównym celem realizacji zadania jest prowadzenie rehabilitacji psychofizycznej osób niepełnosprawnych – poprawa lub utrzymanie sprawności psychicznej w obszarze poznawczym poprzez prowadzenie zajęć diagnostyczno-terapeutycznych oraz fizjoterapeutycznych.

Procedura

Przyjęcia

Rekrutacja odbędzie się we wrześniu 2023 r. W ramach rekrutacji realizowana będzie diagnoza problemów i trudności uczestników. Pierwszym krokiem w procesie rekrutacji jest zgłoszenie się do nas. Możesz to uczynić telefonicznie, e-mailowo bądź bezpośrednio zgłaszając się do biura projektu (wszelkie dane znajdziesz w zakładce „Kontakt”). Skontaktuje się z Tobą specjalista ds. rekrutacji, który przeprowadzi z Tobą wstępny wywiad, a następnie zaprosi Cię na spotkanie.

Podstawą do zakwalifikowania do grupy docelowej będzie analiza dostarczonej i wypełnionej przez kandydatów dokumentacji rekrutacyjnej, w tym Diagnozy wstępnej, opracowanej na użytek  niniejszego zadania u progu jego realizacji przez specjalistę ds. rekrutacji. W wyniku rekrutacji wyłoniona zostanie lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa. Czas trwania poszczególnych etapów rekrutacji oraz liczba godzin wsparcia, elastyczność godzinowa będą dostosowane do potrzeb uczestników.

Kontakt

tel: (42) 616 06 20 wew. 1172
adres:  ul. Staszica 1/3 pok. 201, 91-746 Łódź
koordynator projektu: Kamila Ściślewska
email: kscislewska@tpn.org.pl

Obowiązek informacyjny

Zadanie „Diagnoza i rehabilitacja psychofizyczna osób starszych” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta Łodzi

Dofinansowanie – 7 370,00 zł
Całkowita wartość – 7 000,00 zł