Całodobowe Centrum Opieki
Środowiskowej w Łodzi

Czym jest

Centrum?

Całodobowe Centrum Opieki Środowiskowej jest rozproszoną lokalizacyjnie formą wsparcia i rehabilitacji.

Centrum działa poprzez prowadzenie mieszkań wspomaganych w różnych lokalizacjach, na terenie miasta Łodzi. Każde z mieszkań funkcjonuje nieco inaczej. Sposób organizacji wsparcia dostosowany jest do potrzeb osób zamieszkujących poszczególne mieszkania. 

Działania w nim podejmowane przeznaczone są dla osób, które nie radzą sobie w samodzielnym funkcjonowaniu, a inne dostępne na terenie miasta usługi pomocowe, takie jak na przykład usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania są niewystarczające.

Pierwsze mieszkania wspomagane uruchomiliśmy w 1995 roku. Centrum integruje wszystkie mieszkania i w obecnym kształcie funkcjonuje w Łodzi od 2018 roku.

Dla

kogo?

Prowadzone tutaj działania dedykowane są: osobom chorującym psychicznie, niepełnosprawnym, posiadającym meldunek w Łodzi.

Odpłatność

Pobyt w Centrum jest odpłatny. Wysokość odpłatności określa decyzja administracyjna wydawana przez Miasto Łódź.

Nie martw się, jeśli jesteś w bardzo trudnej sytuacji finansowej lub nie masz w ogóle dochodu. Będziesz mógł skorzystać z pomocy, o ile spełnisz inne warunki formalne.

Czego możesz się spodziewać

decydując się na zamieszkanie w jednym z mieszkań wspomaganych?

  • ciepła i akceptacji,
  • zindywidualizowanego podejścia do Twojej osoby i Twojej sytuacji życiowej,
  • wspólnego opracowania planu działania dla poprawy Twojej sytuacji,
  • wsparcia terapeutycznego ze strony: psychologa, pracownika socjalnego, innych terapeutów różnych dziedzin,
  • wsparcia Twoich działań w załatwieniu różnych spraw związanych z Twoim życiem osobistym, a wymagających kontaktowania się z różnymi urzędami czy innymi instytucjami,
  • nauki samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego po to, abyś potrafił/a sobie radzić samodzielnie w przyszłości,
  • nauki radzenia sobie z własnymi ograniczeniami w różnych dziedzinach życia, które utrudniają Ci samodzielne funkcjonowanie.

Decydując się na zamieszkanie, musisz pamiętać, że naszym celem jest towarzyszenie Ci w drodze do odzyskania umiejętności oraz stworzenie warunków, które pozwolą Ci na powrót do samodzielnego życia- nie jest to zatem zwykłe mieszkanie, którego zadaniem jest zapewnienie wyłącznie dachu nad głową.  
Z tego powodu pewnym jest, że nie będziemy Ciebie wyręczać, a raczej motywować do podejmowania własnej aktywności, oczywiście zależnie od Twoich możliwości w danym momencie.

Procedura

Przyjęcia

Jeśli jesteś zainteresowany/a zamieszkaniem w jednym z mieszkań wspomaganych, skontaktuj się z nami. Opowiemy, jak wypełnienie formalności będzie przebiegało w praktyce – pomożemy w ich załatwieniu. 

Pobierz dokument „Przyjęcie krok po kroku”, tam znajdziesz szczegóły dotyczące całej procedury.

Dokumenty

do pobrania

Kontakt

adres:  ul. Krawiecka 10abc, 91-836 Łódź
tel. 
(42) 616 06 20 wew.1204
osoba do kontaktu: Kamila Niedźwiedzka

Poznaj nas

Obowiązek informacyjny

Zadanie polegające na: prowadzeniu mieszkań wspomaganych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi

Działalność Centrum  jest dofinasowana z środków PFRON w części niefinansowanej przez Miasto Łódź, w ramach kolejnych edycji projektu pn. Środowiskowa aktywizacja osób chorujących psychicznie