Pod hasłem Jesteśmy tacy sami grupa organizacji pozarządowych z terenu woj. łódzkiego, zrealizuje dwudniową, charytatywną, antydyskryminacyjną imprezę plenerową, będącą częścią tegorocznych obchodów Dnia solidarności z osobami chorującymi psychicznie Schizofrenia – otwórzcie drzwi.

Termin realizacji:
12-13 września 2015 r.

 

DZIEŃ PIERWSZY (SOBOTA) – 12 WRZEŚNIA 2015 r.

Miejsce realizacji:
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Zacisze Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, 
ul. Jedlinowa 42/44, Jedlicze A k/Grotnik (woj. łódzkie, gmina Zgierz)

 

W dniu 12 września 2015 r. (sobota), na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego Zacisze, przy współpracy stajni Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych Pod jodłami, podczas pierwszego dnia imprezy Jesteśmy tacy sami, pod hasłem Razem na końskim grzbiecie odbędą się zawody jeździeckie.

W zawodach weźmie udział min. 30 uczestników, spośród których min. 10 osób, będą to osoby niepełnosprawne, w tym – z przyczyny choroby psychicznej.

Celem realizacji zawodów jeździeckich w integracyjnej grupie zawodników będzie w pierwszym rzędzie zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych z przyczyny choroby psychicznej w obszarze sportu. Realizacja zawodów przyczyni się ponadto do integracji osób chorujących psychicznie i innych niepełnosprawnych z osobami zdrowymi – uczestniczącymi w imprezie jako zawodnicy i widzowie. Zakładany sposób realizacji imprezy będzie miał również wyraźny cel antydyskryminacyjny: osoby niepełnosprawne, w tym – chorujące psychicznie – zaczną być w większej mierze postrzegane przez pozostałych uczestników wydarzenia przez pryzmat wspólnego hobby jakim jest jeździectwo, a nie przez pryzmat choroby czy niepełnosprawności.

Zawodom towarzyszyć będzie poczęstunek dla uczestników i widzów.

W ramach zorganizowanych zawodów jeździeckich wyłonieni zostaną zwycięzcy w dwóch kategoriach: – przejazd zręcznościowy oraz – zawody w towarzyskich skokach przez przeszkody. Podczas zawodów odbędzie się także drużynowy quiz wiedzy o koniach i jeździectwie. Uroczysta dekoracja zwycięzców zawodów odbędzie się podczas drugiego dnia imprezy Jesteśmy tacy sami.

Natomiast dla wszystkich uczestników – bez względu na miejsce na podium lub jego brak – udział w wydarzeniu będzie na pewno niezapomnianym, pozytywnym przeżyciem.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH JEŹDZIECKICH:
ZARÓWNO ZAWODNIKÓW, JAK I DOPINGUJĄCYCH ICH WIDZÓW !!!

DZIEŃ DRUGI (NIEDZIELA) – 13 WRZEŚNIA 2015 r.

Miejsce realizacji:
Skansen Lotniczy należący do Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta, ul. Pilska 4, Łódź

 

W dniu 13 września 2015 r. (niedziela)w godzinach 11:00 – 16:00 na terenie Skansenu Lotniczego przy ul. Pilskiej w Łodzi, pod hasłem Jesteśmy tacy sami odbędzie się antydyskryminacyjny, charytatywny piknik rodzinny wraz z Biegiem solidarności z osobami chorującymi psychicznie na dwóch dystansach: 13 km oraz 2000 m.

Impreza Jesteśmy tacy sami uświetni 100-ną rocznicę włączenia osiedla Rokicie w granice miasta Łodzi, 90-lecie Portu Lotniczego Łódź oraz 20-lecie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorujących psychicznie, Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych.

Realizację pikniku poprzedzi konkurs plastyczny pod hasłem: Moje osiedle sto lat temu – moje osiedle za sto lat, którego finałem – wraz z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród – będzie właśnie impreza plenerowa 13 września, oraz wydanie drukiem albumu z pracami konkursowymi. Adresatami konkursu będą mieszkańcy osiedla Rokicie, niezależnie od wieku, umiejętności oraz poziomu sprawności. Konkurs będzie realizowany w głównej mierze przez Fundację Bo mogę, działającą m. in. na terenie osiedla Rokicie. Doskonałym pretekstem do organizacji pikniku wraz z konkursem plastycznym jest przeniesienie z dotychczasowej siedziby na Bałutach, w dniu 31-03-2015 r., właśnie w granice osiedla Rokicie, Środowiskowego Domu Samopomocy Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, świadczącego wsparcie osobom chorującym psychicznie w ich integracji społecznej – będącego nowym elementem na mapie osiedla, jeszcze mało znanym okolicznym mieszkańcom.

Podczas organizacji pikniku Jesteśmy tacy sami wraz z Biegiem solidarności akcent położony zostanie zwłaszcza na upowszechnianie idei aktywizacji osób chorujących psychicznej w obszarach: kultury, sztuki i sportu, oraz na integrację osób zdrowych z niepełnosprawnymi.

W celu zapisania się na bieg solidarności, prosimy przejść na jedną ze stron rejestracji:

Bieg na 13 kmhttp://biurozawodow.pl/events/info/bieg-solidarnosci-lodz-11-2015
Bieg na 2000 m: http://biurozawodow.pl/events/info/bieg-solidarnosci-lodz-2-2015

Wykluczenie i stygmatyzacja osób chorujących psychicznie wynika z jednej strony z negatywnego, stereotypowego postrzegania tych osób przez społeczeństwo, z drugiej zaś strony – z izolowania się samych chorych od życia społecznego i ich znikomej aktywności własnej. Zakrojona na szeroką skalę impreza plenerowa daje możliwość dotarcia z ideami aktywizacji i przeciwstawiania się dyskryminacji osób chorujących psychicznie do szerokiego grona odbiorców oraz przyczynia się do aktywizowania samych niepełnosprawnych, poprzez ich udział w wydarzeniu. Organizacja Biegu solidarności oraz konkursu plastycznego, w których będą mogły wziąć udział również osoby chorujące psychicznie, dodatkowo pomaga wypromować piknik i jego idee wiodące, pomaga również w pokonywaniu stereotypów, funkcjonujących w świadomości społecznej, wobec osób niepełnosprawnych z przyczyny choroby psychicznej, postrzeganych jako osoby nieaktywne, pozostające często na marginesie życia społecznego. Tutaj niepełnosprawni zaprezentują się jako osoby kompetentne, w pełni zdolne do współorganizowania i aktywnego uczestnictwa w dużej imprezie plenerowej

Podczas pikniku Jesteśmy tacy sami zapraszamy do udziału w szeregu atrakcji, m. in.:

 • Przejście przez symboliczne drzwi w geście solidarności z osobami chorującymi psychicznie
 • Dekoracja zwycięzców zawodów jeździeckich Razem na końskim grzbiecie
 • Dekoracja zwycięzców konkursu plastycznego Moje osiedle 100 lat temu – moje osiedle za sto lat wraz z prezentacją prac konkursowych
 • Bieg solidarności z osobami chorującymi psychicznie na dystansach: 2000 m i 11,5 km, wraz z dekoracją zwycięzców
 • Pokazy jeździeckie – również spektakularne pokazy kaskaderskie na końskim grzbiecie
 • Znakowanie rowerów przez Straż Miejską (Uwaga! Należy mieć przy sobie dowód zakupu roweru)
 • Pokazy strażackie
 • Pokazy ratownictwa medycznego
 • Możliwość otrzymania autografu od autorki powieści Nowicjusz – Magdy Scholl-Kalinowskiej
 • Miasteczko dla najmłodszych, a w nim:

 Wata cukrowa
 Dmuchany plac zabaw
 Mini-park linowy
 Malowanie twarzy
– Zabawy z bańkami mydlanymi
 Happening plastyczny
– Bieg przedszkolaka z nagrodami dla wszystkich uczestników

 • Koncert zespołu disco-polo Masters
 • Występ GWIAZDY – kultowego zespołu Kobranocka
 • Grochówka z wojskowej garkuchni oraz poczęstunek z grilla dla wszystkich uczestników wydarzenia
 • Mini-festiwal kolorów na zakończenie imprezy

…i wiele innych niespodzianek

 

Udział w wydarzeniu i korzystanie z wszystkich, wymienionych atrakcji będzie bezpłatne !!!
Na czas udziału w wydarzeniu, dostępny będzie bezpłatny parking dla gości. parking 
Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o., ul. Dubois 114 w Łodzi (odległość 850 m od miejsca realizacji imprezy)

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W 
BIEGU SOLIDARNOŚCI
 i PIKNIKU JESTEŚMY TACY SAMI !!!

 

 DO POBRANIA

 

 

FINANSOWANIE WYDARZENIA 

Zawody i towarzyszące im atrakcje jeździeckie współfinansowane będą ze środków będących w dyspozycji Zarządu Województwa Łódzkiego, w ramach dofinansowania otrzymanego na ten cel przez Spółdzielnię Socjalną Ksero Zawisza, w pierwszym otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w roku 2015, z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Piknik Jesteśmy tacy sami współfinansowany będzie ze środków będących w dyspozycji Zarządu Województwa Łódzkiego, w ramach dofinansowania otrzymanego na ten cel przez Fundację Del Cielo, w konkursie dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Bieg solidarności z osobami chorującymi psychicznie współfinansowany będzie ze środków będących w dyspozycji Wojewody Łódzkiego, w ramach dofinansowania otrzymanego na ten cel przez Spółdzielnię Socjalną Ksero Zawisza oraz Fundację Del Cielo, w konkursie z zakresu pomocy społecznej Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym.

 

Sponsorzy:

 

ORGANIZATORZY I PARTNERZY

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi jest organizacją pozarządową działającą od 1992 roku. Naszą misją jest udzielanie pomocy osobom przewlekle chorującym psychicznie – głównie na schizofrenię – w ich jak najpełniejszej integracji społeczno-zawodowej. Głównym celem działalności TPN jest organizowanie różnorodnych form opieki i rehabilitacji środowiskowej dla osób chorych i zapobieganie ich izolacji społecznej.
Dążymy do poprawy jakości życia osób chorych i ich rodzin poprzez aktywizację zawodową i społeczną. Edukując społeczeństwo, prowadzimy działania antystygmatyzacyjne i antydyskryminacyjne na rzecz osób chorujących na schizofrenię.

 

Spółdzielnia Socjalna Ksero Zawisza działa od 2007 roku. Świadczymy usługi wydawnicze oraz oferujemy wsparcie codziennej pracy biur, m.in. poprzez zaopatrywanie w materiały biurowe, kopiowanie, skanowanie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji papierowej, jak również kolportaż dokumentów i korespondencji firmowej.
Ważną częścią aktywności naszej spółdzielni jest zawodowa i społeczna reintegracja członków, podejmowanie działań na rzecz najuboższej części lokalnej społeczności oraz angażowanie się w działania społecznie użyteczne.
Każdego roku włączamy się m. in. w lokalne obchody Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”. Realizujemy również projekty nastawione na promowanie w naszym regionie ekonomii społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia na rynku pracy.

 

Fundacja Bo mogę powstała, bo wiemy na pewno, że każdy może spełniać swoje marzenia. Czasem tylko potrzebny jest ktoś, kto poda rękę i pozwoli uwierzyć, że są ważne. Może nawet najważniejsze w życiu.
Napędza nas ciekawość świata, radość z każdego, nawet najdrobniejszego, sukcesu i zachłanność na nowe wyzwania.

 

Fundacja Del Cielo od 8 września 2014 r. prowadzi wszechstronną działalność w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, starszym, chorym oraz pozostałym wykluczonym społecznie a także ich rodzinom i bliskim oraz podejmuje działania charytatywne na rzecz tych osób. Udzielamy również pomocy osobom uzależnionym i osobom z ich otoczenia, a także osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Wspieramy rehabilitację społeczną i zawodową osób wykluczonych społecznie, m. in. poprzez propagowanie modelu przedsiębiorstwa społecznego.
Współdziałamy w celu doskonalenia systemu edukacji, krzewienia oświaty, rozbudzania w dzieciach i młodzieży trwałego zainteresowania nauką i walką z dyskryminacją osób wykluczonych społecznie. Podejmujemy również działania na rzecz szeroko rozumianej ekologii.

 

Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dla Rodziny – www.dla-rodziny.org.pl – zostało utworzone w 2004 roku przez członków samopomocowej grupy rodzin, działającej przy Towarzystwie Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi, wcześniej członkowie spotykali się w ramach grupy wsparcia i przyczyniali się do rozwoju form pomocy dla osób chorujących psychicznie i ich rodzin. Członkami stowarzyszenia są rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie, którzy organizują prace stowarzyszenia, tworzą grupę wsparcia, uczestniczą w spotkaniach grupy terapeutycznej. W ciągu 10 lat funkcjonowania realizowaliśmy następujące formy pomocy: zespoły leczenia domowego, konsultacje indywidualne z psychologiem, spotkania grupowe, prowadzone przez psychologa na zasadzie grup wsparcia, spotkania psychoedukacyjne z lekarzem psychiatrą, wyjazdy integracyjne oraz szkolenia i warsztaty z zakresu komunikacji, psychoedukacji i ekonomii społecznej, program aktywizacji zawodowej, wydawaliśmy ogólnopolski kwartalnik POL-FAMILIA, organizowaliśmy kampanie społeczne na rzecz zdrowia psychicznego (obchody Dnia Zdrowia Psychicznego: Schizofrenia-Otwórzcie Drzwi, Bieg Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie, przemarsz ulicą Piotrkowską).

 

Partnerzy: