Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych – Łódź

Facebook-f Instagram Youtube
Darowizny

2013 – Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi

29 września 2013 roku odbyły się w Jedliczach obchody Światowego Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”. Impreza ta jest częścią ogólnoświatowego programu „Schizofrenia – Otwórzcie drzwi”, którego celem jest wspieranie procesów społecznej integracji osób chorych na schizofrenię poprzez działania edukacyjne przełamujące społeczne uprzedzenia i lęk przed chorobami psychicznymi. W Polsce program ten realizowany jest od września 2000 roku przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pod patronatem ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji.

Można powiedzieć, że chodzi tu o „otwieranie kolejnych drzwi” przed osobami doświadczonymi chorobą psychiczną tak, aby umożliwić im ponowną integrację ze społeczeństwem, a tym samym powrót do normalnego życia (przejście przez „symboliczne drzwi” stanowi zresztą stały element corocznych obchodów). Tegoroczne obchody przebiegały pod hasłem: „Zdrowie nie jest towarem”. Zostały zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych przy współpracy stajni „Pod Jodłami” dzięki funduszom z Projektu Nowa Szansa realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Organizacja imprezy nie byłaby też możliwa bez udziału wielu partnerów: Europejskiego Funduszu Społecznego, Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, Straży Miejskiej z Łodzi, Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, Zakładów Aktywności Zawodowej: „Dobry Start” i „Zdrowa Kuchnia”, Spółdzielni Socjalnej „Ksero Zawisza”, Firmy Społecznej „KŁOS”, Łódzkiego Szlaku Konnego.

 

Patronami honorowymi imprezy byli: Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Urząd Miasta Zgierz, Gmina Zgierz. Patronatem medialnym objęła imprezę TVP Łódź. Imprezę zabezpieczali: karetka z firmy „FocusMed” oraz Powiatowa Straż Pożarna.

Imprezę rozpoczęło o godzinie 10 poszukiwanie lisiej kity – Hubertus. Następnie odbyły się przejazdy zawodników stajni „Pod Jodłami” – podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych. O godzinie 12 nastąpiło oficjalne otwarcie imprezy – przejście przez „symboliczne drzwi”. Uczestników imprezy powitała prezes Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych Agnieszka Niedźwiedzka. Krótkie przemówienia wygłosili także zaproszeni goście: Rzecznik Osób Niepełnosprawnych Ewa Ściborska, wójt gminy Zgierz Zdzisław Rębisz, dyrektor PFRON Władysław Skwarka oraz Anna Jęczkowska, lekarz-psychiatra z Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych. Najważniejszym merytorycznym punktem obchodów była debata ekspercka koncentrująca się wokół hasła tegorocznych obchodów: „Zdrowie nie jest towarem”. Debatę otworzyła Agnieszka Niedźwiedzka. Jej wystąpienie skupiało się wokół zmian, jakie od ubiegłorocznej imprezy zaszły w Towarzystwie Przyjaciół Niepełnosprawnych: powołanie do istnienia ZAZ-ów (przy wsparciu RCPS) oraz Spółdzielni Socjalnych „Wsparcie” i „Biedermeier” (przy udziale Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne”Ja-Ty-My”). Następnie osoby kierujące w TPN poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi mówiły o podległych im obszarach działań: pani Katarzyna Jezierska o działalności ŚDS, pan Jarosław Wasiak o mieszkaniach chronionych, pani Ewa Woźniak o specjalistycznych usługach opiekuńczych. Ponadto, pani Ewa Nowaczyńska – prezes Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomost” oraz także działającego przy Stowarzyszeniu „Pomost” Biura Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej „Centerko” – pan Mariusz Kołodziejski poinformowali uczestników debaty o przyznaniu Stowarzyszeniu nagrody „Lodołamacze” w kategorii Otwarty Rynek.

Dalsza debata skupiająca się wokół tematu „Zdrowie nie jest towarem” bardzo szybko zeszła na zagadnienia konkretne i praktyczne: wypowiedzenie lokalu ŚDS i bezowocne poszukiwania dla niego nowej siedziby. Podobny problem dotyczy także nowego lokalu dla administracji TPN. Pomimo, że inicjatywę tę wspiera MOPS w Łodzi problem okazuje się nie do rozwiązania. Główną barierę stanowią tu możliwości finansowe TPN jak organizacji pozarządowej. Spina to ironiczną klamrą rozważania na temat: „Zdrowie nie jest towarem”.

Poza wymienionymi wcześniej osobami udział w debacie wzięli: dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi Małgorzata Wagner, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi Elżbieta Jaszczak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu Ewa Lesiak, proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Grotnikach Krzysztof Jezierski, Edwarda Patura-Szost, lekarz-psychiatra, założyciel Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, wiceprezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych Tomasz Musielski, członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych Radosław Niedźwiedzki, skarbnik Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych Jarosław Wasiak, główna Księgowa Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych Anna Michalska oraz goście: Lech Dyblik i Bohdan Smoleń – aktorzy.

Wśród atrakcji tegorocznych obchodów znalazły się:

• Pokaz Kozaków w wykonaniu ApoliniarskiGroup (panowie Paweł Apolinarski i Sebastian Blask)

• Pokaz ułański w wykonaniu Stowarzyszenia Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Hubala (Marek Maciągowski – dowódca, Zdzisław Białowąs, Jerzy Gapys, Adam Strumiłło, Bogdan Krajewski oraz Marcin Strumiłło)

• Pokazy Sekcji Konnej Straży Miejskiej z Łodzi (Karol Kaczmarek, Wojciech Cyrulewski na koniu „Bunt”, Grzegorz Pietrasik na koniu „Geniusz”

• Pokaz sokolniczy pana Piotra Piotrowskiego

• Recital Lecha Dyblika, na któryzłożyły się piosenki rosyjskie, m.in. Bułata Okudżawy)

W ramach imprezy działał punkt konsultacyjny, w którym można było porozmawiać z lekarzem-psychiatrą i psychologiem. Zorganizowano także warsztaty garncarskie i wystawę prac podopiecznych TPN. Swoje stoiska wystawiennicze miały także organizacje współpracujące z TPN. Dla dzieci przygotowano liczne atrakcje: malowanie twarzy, przejażdżki na kucykach, różne gry i zabawy oraz pokaz podkuwania.