Aktywizacja zawodowa

Praca nie jest najważniejsza w życiu. To porzekadło niejednokrotnie słyszymy w wypowiedziach osób, które pracę mają. W dużej mierze, nie można tej tezie odmówić racji, jednakże co się dzieje gdy tej pracy nie ma lub nie można jej znaleźć…? Okazuje się, że w wielu przypadkach ten brak powoduje wiele negatywnych skutków.

Chcąc przeciwdziałać negatywnym następstwom braku aktywności zawodowej staramy się od lat 90-tych ubiegłego wieku organizować miejsca pracy dla osób chorujących psychicznie.

Jeśli Ty lub bliska Ci osoba jest nieaktywna zawodowo, możliwe że w tym miejscu znajdziesz przydatne Ci informacje.

Zakład Aktywności Zawodowej "Dobry Start" Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

Zakład Aktywności Zawodowej "Zdrowa Kuchnia" Towarzystwa Przyjaciół Niepełnoprawnych

Praca na wolnym rynku

Miejsca pracy chronionej