Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych – Łódź

Facebook-f Instagram Youtube
Darowizny

Zaproszenie na Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej

Serdecznie zapraszamy na ŁÓDZKIE TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ 2023, które odbędą się 9 września w Centrum Handlowym Port Łódź przy ul. Pabianickiej 245 w Łodzi.Targi to wydarzenie o wyjątkowym charakterze. W jednym miejscu prezentować się będą przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, podmioty reintegracyjne. Wszyscy działają w naszym regionie tworząc nowe miejsca pracy, działając na rzecz aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem (z powodu niepełnosprawności, trudnej sytuacji życiowej, choroby), wspierając poprzez rehabilitację społeczną i zdrowotną, angażują się w różnego rodzaju inicjatywy – integrują środowisko lokalne, przeciwdziałają dyskryminacji i przełamują opory społeczne, promują postawy obywatelskie.

Bądźcie z nami! Zapraszamy.

PPK: