Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych – Łódź

Facebook-f Instagram Youtube
Darowizny

Wybór nowego Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

W dniu 23 lutego 2016 roku podczas Walnego Zebrania członków Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, w związku z upływem kadencji poprzedniego Zarządu dokonano wyboru nowych władz stowarzyszenia.

Na Prezesa TPN wybrana została Pani Agnieszka Niedźwiedzka. Do składu zarządu wybrano ponadto: Marzenę Bednarkiewicz, Katarzynę Jezierską, Radosława Niedźwiedzkiego, Karolinę Szewc,  Jarosława Wasiaka.

Wybrany zarząd ukonstytuował się podczas swojego pierwszego zebrania w następujący sposób:

  • Marzena Bednarkiewicz- Członek Zarządu
  • Katarzyna Jezierska – Skarbnik Zarządu
  • Radosław Niedźwiedzki- Wiceprezes Zarządu
  • Karolina Szewc- Sekretarz Zarządu
  • Jarosław Wasiak- Wiceprezes Zarządu

 

 

 

PPK: